Pages

Saturday, July 19, 2008

My playgroundhere is a closeup of the branche I added to the quilt to be .I also named it
Playground ,,,,,,,

BOMEN
Ik denk dat ik nooit poëzie zal lezen
Die zo lieflijk als een boom kan wezen.

Een boom wiens begerige mond dors
tNaar de hongerige aardeborst.

Een boom die tot God bidt dag en nacht
En met armen vol loof naar hem tracht.

Een zomerse eik of perelaar
Met een roodborstjesnest in zijn haar.

Op wiens boezem een sneeuwlaag rustte
En die elke regendruppel kuste.

Poëzie, zinvol of een beetje zot ?
Bomen, fotosynthese of hand van God ?!

Joyce Kilmer - 1913

go to Margo,s blog to reed in English

3 comments:

Deirdre said...

Hi Emmy, I couldn't find an email link to write, - could you update my link in your "blogs I like to read section".

I only keep the blogger address because I need it to post on a few blogs. http://www.deirdreabbotts.com/wordpress

Thanks!
:-D eirdre

CATANGEL said...

qu'est-ce que c'est beau !

Monique Antoine said...

Quel superbe blog.